Asbest inventarisatie

Mobiel

04 72 11 15 33

Telefoon

+32(0)14 15 10 22

Asbestattest

Het asbestattest

De Vlaamse overheid heeft het Actieplan Asbestafbouw in het leven geroepen met als doel een asbestveilig Vlaanderen in het jaar 2040; men streeft naar een versnelde verwijdering van asbesthoudende materialen.
In grote lijnen komt het neer op de volgende wettelijke verplichtingen:
In België geldt dat een asbestinventarisatie verplicht is voor elk gebouw waarin medewerkers tewerkgesteld worden. Een asbestattest is dus noodzakelijk.
Voor Vlaanderen geldt bovendien het volgende:

  • Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop of overdracht van een gebouw met het bouwjaar van voor 2001;
  • Vanaf 2025 is ook een asbestattest verplicht voor de gemeenschappelijke delen van een gebouw bij de verkoop van een gebouweenheid binnen een gebouw.
  • Tegen 2032 moet er uiteindelijk een asbestattest opgesteld zijn voor ieder gebouw met een bouwjaar van voor 2001.
  • Tegen 2034 zijn de meeste risicovolle asbesthoudende materialen verwijderd.
  • Tegen 2040 moeten alle asbesttoepassingen in slechte staat verwijderd zijn zodat er een asbestveilige situatie is ontstaan.

Over een asbestveilig Vlaanderen vindt u meer informatie op de website van OVAM.

Een asbestattest volgt uit een asbestinventarisatie van een gebouw. Het attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden. De inventarisatie voor een asbestattest is ‘niet-destructief’. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw.

Indien gewenst kan er destructief aanvullend onderzoek uitgevoerd worden.
Wanneer er bijvoorbeeld verbouwings- of sloopwerkzaamheden gaan plaatsvinden is het aan te raden om direct aanvullend / uitgebreid onderzoek te plegen.
Het is verstandig om in overleg te treden met onze deskundigen zodat wij u een goed advies kunnen geven over de wijze van het onderzoek.
Door de jarenlange opgebouwde ervaring kunnen wij u een betrouwbaar en bruikbaar asbestattest leveren.

Ervaar hier onze werkwijze.