Asbest inventarisatie

Mobiel

04 72 11 15 33

Telefoon

+32(0)14 15 10 22

Onze werkwijze

Hoe gaan we te werk?

Offerte

Om tot een goede prijs te kunnen komen hebben wij enige informatie van u nodig.
Bijvoorbeeld: Waar is de locatie? Gaat het om een woonhuis, appartement of fabriekspand? Wat is het bouwjaar van het gebouw?
Hierna kunnen wij u een vrijblijvende offerte doen toekomen.

Opdrachtbevestiging en vooronderzoek

Indien u akkoord bent met de offerte, kunt u deze getekend terugsturen; dit is de opdrachtbevestiging.
Dan starten wij met het vooronderzoek, waarbij we eerst alle technische informatie over het gebouw verzamelen. Dit is bedoeld als informatiebron voor de inventarisatie.
Daarin worden zaken gevraagd als bouwplannen, gegevens over renovaties of andere bewijsdocumenten en eventuele beperkingen (zorg dat er overal toegang is).

Plaatsbezoek

Uiteraard komen wij ter plaatse om het gebouw te inspecteren. Van boven naar onder en van voor naar achter en van binnen naar buiten; kortom elk plekje van het gebouw wordt bekeken.
Alle asbestverdachte materialen zullen opgenomen worden in de inventarisatie en zo nodig dienen er stalen genomen worden om aan te tonen of ze asbesthoudend zijn of niet.
Deze stalen worden geanalyseerd door een door FOD WASO erkend laboratorium.

Asbestattest

Nadat de analyseresultaten van het labo ontvangen zijn, kan alle informatie in de databank van de OVAM ingevoerd worden, waarna het rapport gegenereerd wordt; het zogenaamd asbestattest.
In principe is het attest 10 jaar geldig tenzij er minimaal één asbesthoudend materiaal met een hoog materiaalrisico aanwezig is, dan wordt de geldigheid verkort naar 5 jaar.
Een voorbeeld van zo’n asbestattest kunt u vinden op de website van de OVAM.

Let op:
Enkel procesgecertificeerde bedrijven mogen een asbestattest uitgeven en de werkzaamheden dienen door een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie (ADI) uitgevoerd worden.
Uieraard beschikken wij over deze certificaten en kunt u vertrouwen op ervaren, betrouwbare en deskundige mensen.

Wat kost een asbestattest?

De prijs van het attest hangt af van diverse factoren zoals onder “offerte” reeds genoemd alsook het aantal stalen die afgenomen dienen te worden.
Prijzen kunnen vrijblijvend opgevraagd worden.